Stichting Carpe Diem Ulvenhout

Over ons

Stichting Carpe Diem Ulvenhout is op 28 juli 1998 opgericht met als doelstelling: het opzetten en/of ondersteunen (zowel financieel als materieel) van uiteenlopende projecten voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking (in beginsel tot de leeftijd van 18 jaar).
carpe diem sport begeleiding

Het bestuur van Stichting Carpe Diem Ulvenhout wordt gevormd door vijf vrijwilligers met verschillende achtergronden en deskundigheden met een gezamenlijk ideaal: het bieden van hulp aan kinderen met een beperking op die plaatsen waar alle subsidieregelingen tekort schieten.

2019 07 carpediem 500 1

Stichting Carpe Diem Ulvenhout selecteert jaarlijks een aantal projecten die aan de door haar gestelde criteria en voorwaarden voldoen. De voorkeur gaat uit naar het financieren van afgeronde projecten. De stichting besluit in dit geval tot de aanschaf van het gewenste over te gaan en deze te overhandigen. De stichting geeft rechtstreeks aan de leverancier opdracht tot levering; de leverancier wordt rechtstreeks door de stichting betaald zodra de levering van het bestelde heeft plaatsgevonden.

Stichting Carpe Diem Ulvenhout biedt ondersteuning in financiële of materiële zin aan jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, in beginsel tot 18 jaar:

  • bij het vervullen van wensen op het gebied van sport, spel, uitoefening van creatieve bezigheden of zaken die het leven veraangenamen; echter vakanties zijn uitgesloten alsmede een bijdrage aan vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoelbus,
  • wanneer er geen reguliere geldmiddelen of subsidies beschikbaar zijn,
  • als de schenking of middelen volledig op de plaats van bestemming terecht komen en niet deels bij tussenpersonen,
  • indien de aanvrager in de voorgaande 12 maanden geen ondersteuning heeft genoten via Stichting Carpe Diem Ulvenhout.

De stichting beschikt over een basiskapitaal dat bij elkaar is gebracht door schenkingen. Het bestuur van de stichting belegt dit basiskapitaal en de opbrengst wordt gebruikt voor het ondersteunen van projecten. Natuurlijk streeft het bestuur vergroting van het basiskapitaal na en schenkingen zijn dan ook van harte welkom. Als u de stichting geld wilt schenken kunt u dit overmaken naar bankrekeningnummer

 NL87 INGB 0675 915 988 t.n.v. Stichting Carpe Diem Ulvenhout te Ulvenhout.

Het aanmelden van projecten kunt u schriftelijk doen bij het secretariaat van de stichting. Of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage wordt bepaald door het bestuur nadat uw verzoek getoetst is aan alle gestelde criteria.