Profiel Stichting Carpe Diem Ulvenhout

 

Stichting Carpe Diem Ulvenhout is op 28 juli 1998 opgericht met als doelstelling:


het opzetten en/of ondersteunen (zowel financieel als materieel) van uiteenlopende projecten voor  jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking (in beginsel tot de leeftijd van 18 jaar).


Het bestuur van Stichting Carpe Diem Ulvenhout wordt gevormd door vijf vrijwilligers met verschillende achtergronden en deskundigheden, maar met een gezamenlijk ideaal: het bieden van hulp aan kinderen met een beperking op die plaatsen waar alle subsidieregelingen tekort schieten. In het logo van de stichting is de afbeelding te zien van een lieveheersbeestje, het symbool van geluksbrenger. En dat is ook precies de bedoeling: het helpen realiseren van die zaken die niet behoren tot de eerste levensbehoeften, maar die extra levensvreugde brengen en dus de kwaliteit van het leven verhogen. Ook de naam van de stichting staat hiervoor, Carpe Diem betekent immers: “Pluk de dag!”

 

Hoe wordt hulp geboden?


Stichting Carpe Diem Ulvenhout selecteert jaarlijks een aantal projecten die aan de door haar gestelde criteria en voorwaarden voldoen. De voorkeur gaat uit naar het financieren van afgeronde projecten. De stichting besluit in dit geval tot de aanschaf van het gewenste over te gaan en deze te overhandigen. De stichting geeft rechtstreeks aan de leverancier opdracht tot levering; de leverancier wordt rechtstreeks door de stichting betaald zodra de levering van het bestelde heeft plaatsgevonden.


Wat zijn de criteria waar projecten zoal aan moeten voldoen?


Stichting Carpe Diem Ulvenhout biedt ondersteuning in financiële of materiële zin aan jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, in beginsel tot 18 jaar,


  • bij het vervullen van wensen op het gebied van sport, spel, uitoefening van creatieve bezigheden of zaken die het leven veraangenamen; echter vakanties zijn uitgesloten alsmede een bijdrage aan vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoelbus.
  • wanneer er geen reguliere geldmiddelen of subsidies beschikbaar zijn,
  • als de schenking of middelen volledig op de plaats van bestemming terecht komen en niet deels bij tussenpersonen.
  • indien de aanvrager in de voorgaande 12 maanden geen ondersteuning heeft genoten via 

  Stichting Carpe Diem Ulvenhout.


Hoe komt de stichting aan het geld?


De stichting beschikt over een basiskapitaal dat bij elkaar is gebracht door schenkingen. Het bestuur van de stichting belegt dit basiskapitaal en de opbrengst wordt gebruikt voor het ondersteunen van projecten. Natuurlijk streeft het bestuur vergroting van het basiskapitaal na en schenkingen zijn dan ook van harte welkom. Als u de stichting geld wilt schenken kunt u dit overmaken naar bankrekeningnummer

 NL87 INGB 0675 915 988 t.n.v. Stichting Carpe Diem Ulvenhout te Ulvenhout.

 

Hoe kunt u de stichting bereiken?


Het aanmelden van projecten kunt u schriftelijk doen bij het secretariaat van de stichting. Of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage wordt bepaald door het bestuur nadat uw verzoek getoetst is aan alle gestelde criteria.

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.