Privacy statement


Bij Stichting Carpe Diem Ulvenhout gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.


We hebben in 2018 ons privacy statement bijgewerkt om uit te leggen hoe we persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Dit biedt meer informatie over:


    •    de informatie die we verzamelen

    •    hoe we deze informatie gebruiken

    •    wanneer we deze informatie verwijderen.St. Carpe Diem Ulvenhout gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).


Uw vertrouwelijke informatie komt terecht bij de secretaris die alleen de noodzakelijke informatie deelt met het bestuur. 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter beoordeling van uw aanvraag. Als een aanvraag niet wordt gehonoreerd worden uw gegevens gewist dan wel  vernietigd.

Wordt uw aanvraag echter gehonoreerd, dan bewaren wij uw gegevens tot maximaal 1 jaar na de afhandeling van uw aanvraag.

Na 1 jaar worden uw gegevens gewist dan wel vernietigd.


Soms plaatsen wij een foto op de website van St. Carpe Diem Ulvenhout; dit gebeurt echter alleen als u daar toestemming voor geeft en vaak levert u dan zelf een geschikte foto aan. Uiteraard worden geen persoonlijke gegevens vermeld bij de foto op de website.

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.