Hoe kunt u de stichting ondersteunen?

​

De stichting beschikt over een basiskapitaal dat bij elkaar is gebracht door schenkingen. Dit basiskapitaal wordt belegd en uit de opbrengsten op beleggingen worden projecten gefinancierd. Natuurlijk is het streven van het bestuur vergroting van het basiskapitaal; schenkingen zijn dan ook van harte welkom. Als u de stichting een geldbedrag wilt schenken kunt u dit overmaken naar:

Bankrekeningnummer NL87 INGB 0675 915 988 t.n.v. Stichting Carpe Diem Ulvenhout te Ulvenhout.

CBF-keurmerk of Verklaring van Geen Bezwaar

​

St. Carpe Diem Ulvenhout heeft besloten niet te investeren in het verkrijgen en onderhouden van het CBF-Keurmerk of een Verklaring van Geen Bezwaar. 

Deze keuze wordt onderbouwd door de opvatting van het Bestuur dat de kerntaak van Carpe Diem bestaat uit het bieden van faciliteiten die het leven van jongeren met een beperking veraangenamen. Hiertoe put de Stichting uit een financiële reserve die tot op heden afdoende is gebleken om de jaarlijkse aanvragen te honoreren. 

Daarnaast is het Bestuur van mening dat de inspanningen en de kosten voor het verkrijgen en het onderhouden van het Keurmerk  of Verklaring niet op wegen tegen de door Carpe Diem verwachte financiële resultaten.

Uiteraard is Carpe Diem bereid inzicht te geven in het door haar gevoerde en te voeren beleid.