Aan ‘It Skûtsje’ te Stiens is een bijdrage geleverd voor het opknappen van de snoezelruimte.

Voor een snoezelkamer is er een verlicht sterrengordijn en een aroma verdamper geleverd. 

Dit tot groot genoegen van de gebruikers.